Galvanizacija Stankovic

-------------------------------------------------

NOVOSTI

Akcija!!!!
akcija Kontaktirajte nas putem elektronske pošte

i osvojite popust!!!!!

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

Cinkovanje

Iz slabo kiselog hloridnog elektrolita za galvansko cinkovanje kojeg mi koristimo moguće je pocinkovati predmete od nisko legiranih konstrukcijskih čelika, legiranih čelika, bakra i bakrenih legura. Predmeti se mogu cinkovati na nosačima ili u bubnjevima, zavisno od dimenzija predmeta i o tehničkim zahtevima.

Cinkovanje na nosačima

Poluautomatska linija sa 2 kade po 4500 litara elektrolita. Maksimalne dimenzije predmeta: - dužina do 3300mm - visina do 1350mm - širina do 400mm

debljina prevlake prema DIN i ISO standardima je od 5 do 25 mikrona.

Cinkovanje u bubnjevima

Sitni predmeti kao šrafovska roba, podložne pločice, ekseri, matice, itd. cinkuju se u liniji sa bubnjevima. Najmanje dimenzije predmeta koje možemo pocinkovati na taj način su promera 1,5 mm (npr. ekserii debljine žice 1,5 mm). Debljina prevlake može biti od 5 do 12 mikrona.

Hemijska obrada pocinčane površine

Uobičajeno je da se pocinkovana površina nakon ispiranja podvrgne hemijskom postupku pasiviziranja ili hromatiranja u cilju povećanja korozione otpornosti cinka kao i u svrhu postizanja dekorativnih osobina. Raspolažemo sledećim vrstama pasivizacija:

- svetlo plavo - žuto - maslinasto-zeleno - crno

Plava pasivizacijaZuta pasivizacija

Plava pasivizacija zadovoljava ELV i RoHS direktive EU.

Prema potrebi, pocinkovanim i hromatiranim predmetima mogu se značajno povećati antikorozivna svojstva obradom u posebnim lakovima, koji nakon sušenja polimeriziraju!

U slučaju da je pocinkovana površina namenjena kasnijem bojenju (ograde, stupovi, vrata, itd) preporučujemo maslinasto-zelenu pasivizaciju zbog njene otpornosti prema koroziji i dobre prionjivosti premaza kojem prethodi odgovarajući prajmer za cink (npr. epoksidni prajmer).

Nudimo dva tipa elektrolita za nanošenje visoko sjajnih prevlaka cinka: - sa amonijumovim solima - sa kalijumovim solima

Dvostruka Zaštita (Duplex sistem)
Duplex zastita

Posebne mogućnosti antikorozivne zaštite daje dvostruka zaštita tj. cinkovanje i lakiranje klasičnim postupcima, uz primenu prajmera za cink, ili elektrostatsko lakiranje prahom (plastificiranje). Primjenom tog sistema izbegava se mogućnost korozije gvožđa ispod premaza koja efektom klina zbog porasta volumena korozijskih produkata odvaja premaze od podloge.