Galvanizacija Stankovic

-------------------------------------------------

NOVOSTI

Akcija!!!!
akcija Kontaktirajte nas putem elektronske pošte

i osvojite popust!!!!!

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

NIKLOVANJE

Napomena: Trenutno ne vršimo usluge hromiranja

Prevlake nikla koriste se u dekorativne svrhe i kao zaštita od korozije, jer se nikal ponaša kao pasivan metal u velikom broju sredina.

  Zbog povećanja antikorozivne zaštite mi koristimo postupak dvostrukog tzv. duplex nikla. Prvo se taloži sloj polusjajnog nikla koja predstavlja glavnu zaštitu od korozije. Na polusjajni nikl taloži se zatim prevlaka sjajnog nikla koja ima visoki sjaj.

 
Polusjajni nikl

  Namenjen je prvenstveno za nanašanje prevlaka duplex nikla na predmete koji su izvrgnuti posebno oštrim korozijskim uslovima. 2/3 do 3/4 ukupne debljine prevlake nikla je polusjajni nikl, ostalo je sjajni nikl.

 
Sjajni nikl

  Prevlake sjajnog nikla odlikuju se visokim sjajem i dobrim poravnavanjem površine već pri maloj debljini prevlake, tako da nije potrebno naknadno poliranje predmeta. Odlična prevlaka za dekorativne svrhe i podloga za krom u postupku dekorativnog kromiranja.

Osnovni materijal: čelik, bakar i mesing.

Elektrolit se odlikuje odličnim dubinskim pokrivanjem površine predmeta kao i savršenom adhezijom, bez ljuskanja i odvajanja nikla od osnovnog materijala.


HEMIJSKO NIKLOVANJE - DIN 50966 - Fe/NiP

  Hemijsko niklovanje je autokatalitička redukcija nikla (taloženje), katalizator je osnovni metal (Fe ili Al) na koji se taloži prevlaka legure nikla i fosfora (NiP).

  Osnovna razlika između klasičnog elektrolitskog niklanja i hemijskog niklovanja je u tome da se hemijsko niklovaanje vrši bez upotrebe struje, dakle bez upotrebe anoda, kao i u karakteristikama prevlake.

  Pošto nema upotrebe struje prevlaka hemijskog nikla jednake je debljine po celoj površini predmeta (nema nejedake raspodele potencijala po rubovima), zbog toga je hemijski nikl pogodan za predmete komplikovane geometrije (šupljine, cevi,  itd.)

  Prevlaka hemijski istaloženog nikla sadrži 7 - 9% fosfora koji prevlaci daje specifična svojstva. Tvrdoća prevlake (550 HV ili 46-48 Rockwell-a) je puno veća od tvrdoće elektrolitskog nikla, nakon termičke obrade tvrdoća se poveća do tvrdoće tvrdog kroma (1000 HV ili 66-70 Rockwell-a), pa postupak može zameniti tvrdo hromiranje u velikom broju slučajeva - posebno kod sitnih predmeta.


Osnovne karakteristike hemijskog nikla:

nanašanje prevlake bez struje

jednaka debljina prevlake po celoj površini

udeo fosfora u prevlaci 7 - 9%

izvanredna zaštita od korozije

amorfna (lamelarna prevlaka) nije porozna

velika tvrdoća prevlake - do 1000HV

velika otpornost na habanje i abraziju

niklovanje predmeta komplikovane geometrije

niklovanje na zadatu toleranciju bez potrebe naknadnog brušenja

moguća debljina prevlake do 100 mikrona, uz toleranciju 2 mikrona

alternativa za tvrdo hromiranje

materijali: čelik, čelični ljev, aluminij, bakar, mesing. 

Prevlake hemijskog nikla nalaze sve veću primenu u automobilskoj i avio industriji, brodogradnji, mašinstvu, hemijskoj i petrohemijskoj industriji, prehrambenoj, elektroničkoj, itd.

  Koriste se za zaštitu raznih osovina, ležajeva, provrta, matica, vijaka, mašinskih elemenata, alata za ubrizgvanje PVC-a, zupčanika, fitinga, delova za pumpe, ventila, hidrauličnih klipova i cilindara, kalupa, itd.